BB 33

Koński Łeb jest ciemną mgławicą pyłową leżącą w gwiazdozbiorze Oriona.

Znajduje się w zespole obłoków molekularnych w Orionie, na tle obłoku wodorowego pobudzanego do świecenia przez gwiazdę σ Ori. Kompleks znajduje się w odległości około 1500 lat świetlnych od Ziemi a sama mgławica ma rozmiar około 3.5 roku świetlnego. Mgławica została odkryta w 1888 roku przez Williaminę Flaming na jednej z płyt fotograficznych wykonanych w harwardzkim obserwatorium. Gazowo-pyłowy obłok jest kolebką nowych gwiazd, a jak pokazują obserwacje spektroskopowe zawiera wiele organicznych i nieorganicznych związków chemicznych.

Ciemny kolor mgławica zawdzięcza dużej koncentracji pyłu nie przepuszczającej światła produkowanego przez obłok wodorowy znajdujący się za nią. Jak się uważa, sama mgławica BB 33 ("Koński Łeb") rzuca cień na część mgławicy znajdujący się u jej podnóża.