Informacje dla grup zorganizowanych

Grupy zorganizowane i szkoły zapraszamy do zwiedzania Obserwatorium. Prowadzimy prelekcje zarówno w dzień, jak również organizujemy wieczorne pokazy nieba. Dzienne zwiedzanie możliwe jest przez cały rok, w każdy dzień tygodnia z pewnymi ograniczeniami w soboty i niedziele. Te dni przeznaczone są dla turystów indywidualnych dlatego przyjęcie grupy zorganizowanej wymaga podjęcia specjalnych środków. Wieczorne pokazy dla grup zorganizowanych przeprowadzane są w od poniedziałku do czwartku, w wyjątkowych przypadkach w piątki. Terminy sobotnie zarezerwowane są dla turystów indywidualnych - w tym dniu nie organizujemy pokazów wieczornych dla grup zorganizowanych. Dodatkowe informacje można uzyskać  wyłącznie mailowo. Grupy ze szkół leżących na terenie powiatu myślenickiego prosimy głównie o kontakt mailowy.

Informacje dotyczące rezerwacji terminu można znaleźć tutaj.

 

Zwiedzanie dzienne - prelekcje i pokazy Słońca

 

Zdajemy sobie sprawę, że głównym celem wycieczki do obserwatorium jest poznanie zasad jego funkcjonowania - po co buduje się obserwatoria, co się w nich robi, jak i czym obserwuje się niebo. Dlatego głównym tematem prelekcji jest udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania. W krótkim, kilkunastominutowym wykładzie opowiadamy nie tylko o naszym budynku, ale również poruszamy tematykę obserwatoriów światowych. Następnie przechodzimy pod kopułę, gdzie prezentujemy teleskop astronomiczny oraz samą kopułę. Poziom prelekcji dostosowany jest do wieku grupy.

    

Podczas dziennej wizyty w Obserwatorium można także wysłuchać prelekcji o temacie astronomicznym, a jeśli pogoda dopisze, możliwe są obserwacje Słońca. Obserwacje Słońca prowadzone są  za pomocą lunety Coronado. Teleskop ten, dzięki zastosowaniu odpowiedniego filtra, umożliwia obserwacje m. in. wybuchów na Słońcu. Pokazy poprzedzone są krótką prelekcją na temat budowy, zasady działania i ewolucji najbliższej nam gwiazdy.  

W trakcie pobytu w Obserwatorium, możliwa jest również prelekcja pt. "Niebo dziś", podczas której prezentujemy aktualny wygląd nieba, wskazując najciekawsze obiekty jakie można na nim dostrzec gołym okiem lub przez małą lornetkę czy teleskop. Możemy także przeprowadzić prelekcję na wybrany przez prowadzącego temat, który będzie dopasowany do zwiedzającej grupy. Można również zgłosić chęć wysłuchania prelekcji na wybrany przez siebie temat, wymaga to jednak wcześniejszego ustalenia - co najmniej na dwa tygodnie przed wizytą.

Pobyt w obserwatorium trwa około godziny.

Maksymalna ilość uczestników wynosi około 30 osób plus opiekunowie.
Zryczałtowany koszt prelekcji dla grup zorganizowanych wynosi 250zł brutto.

 

Grupy powyżej 30 osób muszą zostać podzielone na mniejsze. O ile pogoda dopisze część teoretyczną, która jest wspólna dla każdej grupy, omawiamy jednocześnie dla wszystkich grup (około 30 minut). Następnie po kolei zapraszamy pojedyncze grupy do kopuły, reszta uczestników pozostaje przed obserwatorium, czekając na swoją kolej. Po zakończeniu zwiedzania kopuły dokonujemy zmian. Całkowity czas pobytu w przypadku podziału na dwie grupy wynosi 1.5 godziny, całkowity koszt zwiedzania obu grup wynosi 350 zł brutto. W przypadku podziału na większą liczbę grup ceny i czas pobytu ustalane są indywidualnie. Istniej także drugi wariant zwiedzania dla grup większych niż 30 osób, w którym możemy zorganizować pobyt każdej grupy osobno. Czas pobytu wynosi 1 godzinę na grupę, a koszt pobytu jednej grupy wyniesie 250 zł brutto.   

 

Wieczorne pokazy nieba

 

Zachęcamy do wzięcia udziału w wieczornych pokazach nieba. Pokazy takie organizujemy od poniedziałku do czwartku. Rozpoczynają się godzinę po zachodzie Słońca i trwają około 2-2,5 godzin. Maksymalna ilość osób podczas pokazów nie może przekroczyć 20 osób plus opiekunowie. W przypadku większej ilości uczestników, konieczny jest podział na grupy maksymalnie 20 osobowe.

Pokazy wieczorne organizowane są przy zupełnie bezchmurnym niebie! 

 

Nie jesteśmy w stanie przewidzieć pogody na dzień rezerwacji terminu, co prosimy brać pod uwagę przy ustalaniu terminu wizyty. Jeżeli prognoza pogody na ustalony termin nie dopisze pokazy mogą być przesuwane na inny termin. O zmianie terminu pokazów jesteśmy w stanie poinformować Państwa na dwa dni przed ustaloną datą pokazów, gdy prognozy pogody stają się bardzo wiarygodne.

Pokazy obiektów mgławicowych organizowane są jedynie w pobliżu nowiu Księżyca (maksymalnie 7 dni przed i po nowiu). Obserwacje Księżyca, wraz z dostępnymi na niebie planetami można organizować poza pełnią Srebrnego Globu (maksymalnie do 3 dni przed i po pełni). Pokazy rozpoczynają się wizualnym poznawaniem najbardziej ciekawych gwiazdozbiorów, w dalszej części prezentowane są najciekawsze obiekty znajdujące się aktualnie na niebie. Obserwacje prowadzone są "na żywo" bezpośrednio przez teleskop, bez wyświetlania obrazu na monitorze. W takich warunkach obiekty astronomiczne w teleskopie widzimy w odcieniach szarości, prócz planet i Księżyca - te widzimy kolorowo. Obserwowane obiekty wybierane są przez prowadzącego pokazy, jeśli jednak interesuje Państwa jakiś szczególny obiekt, prosimy o kontakt w celu ustalenia możliwości jego zobaczenia.

Aktualnie bardzo dobrze sprawdzają się trzy programy obserwacyjne: pierwszy (obserwacje letnio-jesienno-zimowy) przedstawia ewolucję gwiazd, drugi (zimowy) skupia się na pokazach Wielkiej Mgławicy w Orionie, trzeci (wiosenny) prezentuje klasyfikację galaktyk i czwarty opowiadający historię letnich gwiazdozbiorów (sezon wiosenno-jesienny).

Program pierwszy obejmuje obserwacje obiektów głębokiego nieba, prezentujących etapy życia gwiazd. Przez teleskop obserwujemy obiekty, w których rodzą się gwiazdy, poszczególne etapy życia gwiazd (gromady otwarte, gwiazdy podwójne), oraz obiekty prezentujące śmierć gwiazd.

Drugi i zarazem jeden z najciekawszych programów skupiony jest na pokazach najsłynniejszej mgławicy na niebie - widocznej nieuzbrojonym okiem Wielkiej Mgławicy w Orionie. To skupisko gazu i pyłu międzygwiazdowego jest kolebką narodzin gwiazd.  

Trudniejszym programem obserwacyjnym jest klasyfikacja galaktyk wg Hubble'a. Edwin Hubble, obserwując widma galaktyk, stworzył ich klasyfikację, jako kryterium przyjmując kształt galaktyki. Podczas obserwacji będzie możliwość zapoznania się z podstawowymi kształtami galaktyk.

Ostatnim programem jest historia gwiazdozbiorów. Jest on równie ciekawy jak pokazy mgławicy w Orionie. W trakcie spotkania omawiane są gwiazdozbiory nieba letniego i jesiennego, ich historia na podstawie mitologii greckiej. Po omówieniu gwiazdozbioru, następują obserwacje jednego - dwóch najciekawszych obiektów znajdujących się w danym gwiazdozbiorze.

 

Rezerwacja terminu wieczornych pokazów nieba możliwa jedynie przez e-mail. Wszelkie terminy ustalone w inny sposób będą anulowane!

 

Jako organizator nie ponosimy odpowiedzialności za poniesione przez Państwa koszty związane z pokazami, w przypadku przesunięcia terminu spotkania, jak również w przypadku odwołania przez nas pokazów nieba z przyczyn losowych. W tym przypadku wszelkie koszty związane z przyjazdem do Obserwatorium pozostają po Państwa stronie. Prosimy zatem pamiętać, że wszystkie koszty organizacyjne związane z przyjazdem ponoszą uczestnicy wycieczki. Prosimy pamiętać - jeśli odwołujemy pokazy nieba z przyczyn niezależnych (co zdarza tylko w ostateczności), staramy się poinformować Państwa jak najszybciej jest to możliwe.

Zryczałtowany koszt prelekcji dla grup zorganizowanych wynosi 400 zł.

 

Jak zarezerwować termin wizyty?

 

Najlepiej prosimy wysłać wiadomość e-mail, lub skorzystać z formularza kontaktowego. W wiadomości prosimy podać niezbędne dla nas informacje dotyczące grupy:

Grupy szkolne:

  • etap edukacyjny szkoły 
  • czy jest to szkoła samorządowa
  • czy szkoła leży w powiecie myślenickim
  • szacunkowa liczebność grupy (w formacie dzieci + opiekunowie, np. 30+3)
  • wiek uczestników, lub klasy do których uczniowie uczęszczają
  • planowany termin wizyty (data i godzina)

Grupy inne:

  • szacunkowa liczebność grupy
  • planowany termin wizyty (data i godzina)

W 99% przypadków odpowiedź zostanie udzielona w tym samym dniu (maksymalnie jeden dzień roboczy od poniedziałku do piątku). W odpowiedzi potwierdzimy dostępność terminu, lub zaproponujemy alternatywny.

Rezerwując termin mailowo, prosimy o podanie następujących informacji: imię i nazwisko organizatora wycieczki, nazwa i adres instytucji, numer telefonu kontaktowego do osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki, ilość osób uczestniczących w wycieczce, oraz przedział wiekowy. Prosimy także o podanie danych do faktury VAT. Dane te ułatwią nam organizację pracy, a także pozwoli na przekazanie informacji w przypadku niespodziewanych zdarzeń losowych. Proszę pamiętać, że nie każdy termin jest dostępny!

Informacje końcowe

 

Uprzejmie prosimy nie układać sobie (i nam) planu i organizacji pobytu w Obserwatorium.
Zostawcie to Państwo nam!

 

Pomimo wszelkich starań z naszej strony, może się zdarzyć konieczność odwołania terminu zwiedzania/pokazów nieba. O zaistniałej sytuacji postaramy się poinformować Państwa odpowiednio wcześniej. Dlatego istotne są dla nas dane kontaktowe osoby odpowiedzialnej za organizację wycieczki!