szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

 

Wewnętrzna procedury bezpieczeństwa związane z epidemią SARS-CoV-2 dostępne są w zakładce Ogłoszenia.

Pobierz bezpośrednio.

Informacja dyrektora Szkoły Podstawowej w Węglówce.

  1. Rok szkolny w szkole rozpoczynamy 1 września. Nauka kontynuowana będzie stacjonarnie , na ten moment bez nauczania zdalnego i hybrydowego, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności i bezpieczeństwa;
  2. Szkoła zapewnia odpowiednio przygotowane pod względem sanitarnym pomieszczenia zgodnie z obowiązującymi wytycznymi;
  3. Dowozy uczniów do szkoły pozostają bez zmian od dnia 2.09 , jednak wymagane jest zakładanie przez uczniów maseczki. Jednocześnie prosimy aby rodzice w miarę możliwości dowozili uczniów do szkoły we własnym zakresie;
  4. Dożywianie w szkole będzie się odbywać. Szczegóły będą podawane na stronie internetowej i uczniom.
  5. W dniu 1 września (wtorek) rozpoczynamy rok szkolny według następującego porządku:
  • 8.00– oddziały przedszkolne i klasa I
  • 9.00- klasy II, III, IV
  • 10.00 – klasy V, VI, VII, VIII
  1. Uczniowie 1 września zbierają się na placu przed szkołą a później z wychowawcą klasy przechodzą do swojej Sali lekcyjnej. Msza św. Na rozpoczęcie roku szkolnego będzie w poniedziałek o godz. 18.00.
  2. Zgodnie z przyjętymi zasadami bezpieczeństwa proszę rodziców o wyposażenie dzieci z klas I do VIII w maseczki lub przyłbice. Uczniowie będą korzystać z nich podczas przebywania poza klasą w częściach wspólnych szkoły ( m.in. na korytarzach).