szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Kampania „No promil – no problem”

Nasza szkoła po raz pierwszy przystąpiła do kampanii społecznej „No promil – no problem” realizowanej w naszym województwie. Jest to już XIV edycja, a w tym roku szkolnym przebiegała ona pod hasłem „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Głównym celem kampanii jest ograniczenie liczby osób, które prowadzą pojazdy pod wpływem alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz zmiana społecznego nastawienia wobec nietrzeźwych kierowców – wzmocnienie gotowości do powstrzymywania nietrzeźwego do kierowania samochodem.
Tematyka ta została poruszona na godzinach wychowawczych, a każda z klas wykonała fragment banera, który w najbliższym czasie zostanie powieszony przy szkole. Ponadto wytypowani liderzy mieli szanse poszerzyć swoją wiedzę z tego zakresu biorąc udział w szkoleniu on-line, przeprowadzonym przez profesjonalistów.
W ramach kampanii „No promil – no problem” został przeprowadzony konkurs plastyczny pt. „Prawdziwa odwaga lubi bezpromilowe klimaty”. Z naszej szkoły wzięło w nim udział kilkanaście osób i jedna z prac w formie komiksu, autorstwa Łukasza Cieża z klasy VII została wyróżniona. Z pewnością jest to spory sukces, gdyż w tegorocznej edycji wzięło udział aż 45 gmin z Małopolski.Gratulujemy zwycięzcy i życzymy dalszych kreatywnych pomysłów.

Lucyna Pazdur