szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

WIEDZIEĆ WIĘCEJ - UCZYĆ LEPIEJ…

"Uczymy tak, jak uczniowie chcą się uczyć..."

Rok szkolny 2019/2020 również był czasem pogłębiania wiedzy i umiejętności za pośrednictwem międzynarodowych szkoleń  - kolejnych realizowanych w ramach projektu POWER SE :”Uczymy tak, jak uczniowie chcą się uczyć”.

W listopadzie wzięłyśmy udział w szkoleniu USING ITC TO FACILITATE NEW DEVELOPMENTS IN TEACHING AND LEARNING organizowanym w angielskim mieście Bath. Podczas szkolenia miałyśmy szansę poznawania i doskonalenia umiejętności wykorzystania programów i aplikacji wspierających edukację szkolną. Wśród nich były również takie, które z powodzeniem wykorzystać można w pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.  Bardzo cennym doświadczeniem była możliwość uczestniczenia w zajęciach szkolnych i zaobserwowania „na żywo” korzystania z nowoczesnych technologii przez uczniów  i nauczycieli w czasie lekcji. Cieszymy się, że nasza szkoła sukcesywnie pozyskuje sprzęt, który pozwoli nam pracować w podobny sposób.

Wiosenne zawirowania związane z epidemią postawiły pod znakiem zapytania ostatni kurs, który miał odbyć się w ramach wspomnianego projektu. Szczęśliwie po niewielkich zmianach udało się znaleźć szkolenie odpowiadające naszym potrzebom. W sierpniu w chorwackim Splicie wzięłyśmy udział w szkoleniu USING TECHNOLOGY IN THE CLASSROOM. Podczas szkolenia  zapoznałyśmy się z działaniem  aktywnej podłogi - może kiedyś i w naszej szkole taka się pojawi… Tworzyłyśmy również – z wykorzystaniem  rożnych aplikacji gry edukacyjne w formie  escape room. Dzięki doświadczeniom nauczycieli z różnych części Europy, zyskałyśmy wiele ciekawych pomysłów na pracę z uczniami na wypadek wprowadzenia w kolejnym roku szkolnym edukacji zdalnej. Poznałyśmy nowe i przypomniałyśmy sobie poznane już wcześniej narzędzia i aplikacje. Wraz z trenerami i innymi uczestnikami kursu zastanawiałyśmy się jak powinien pracować nauczyciel uczący w XXIw.  Pełne nowych wrażeń i  pomysłów wracamy do szkoły, aby w kolejnym roku szkolnym uczyć tak, jak uczniowie chcą się uczyć…

Teresa Romanowska i Emilia Niewidok