szkola@weglowka.pl.

12 373 90 90

Uczymy tak, jak uczniowie chcą się uczyć

"Uczymy tak, jak uczniowie chcą się uczyć..."

łatwo powiedzieć, ale jak to zrealizować? Trzeba trochę się postarać, trochę pogłówkować, trochę douczyć………

Gdzie się douczyć?

W roku 2018 napisałyśmy projekt  z ramienia Power SE (program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, kultury i sportu). Celem projektu było zdobycie funduszy na dokształcanie nauczycieli, co z kolei ma się przełożyć na ich owocniejszą pracę z dziećmi i młodzieżą. Projekt przeszedł etap rekrutacyjny i został oceniony pozytywnie. Niestety, zabrakło środków na jego dofinansowanie.  Było nam trochę żal, , bo włożyliśmy w to dużo pracy. Po niedługim czasie  okazało się jednak, że nie wszystko stracone. Projekt został przejęty przez POWER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój) , a środki na jego realizację wpłynęły na konto szkoły.

Projekt zakłada, ze uczniowie XXI wieku chętniej uczą się przy użyciu technologii informacyjno-komunikacyjnej. Metody typu: kreda-tablica sprawdzały się przez wiele lat, ale obecnie należy iść z duchem czasu i zastąpić te narzędzia w dużej mierze ćwiczeniami interaktywnymi. Są one bardziej zrozumiałe dla uczniów, a w dobie Internetu dostępne na różnych nośnikach elektronicznych (telefony, tablety, laptopy, komputery stacjonarne), bez potrzeby dźwigania ciężkich książek.

Chcąc temu sprostać nasza kadra edukacyjna musi sama się wiele douczyć. Możliwości w tym zakresie są przeogromne, o czym miałyśmy okazję się dowiedzieć na dwóch kursach szkoleniowych, które zrealizowałyśmy w te wakacje.

Pierwsze szkolenie odbyło się na Malcie. Był to 10 dniowy kurs zatytułowany: „Technology Enhanced Learning”- “ Nauczanie wzbogacone technologią”- w trakcie, którego zapoznałyśmy się z wieloma wirtualnymi narzędziami i aplikacjami, które w znacznej mierze ułatwiają pracę z młodzieżą nawet na odległość, a także wzbogacają warsztat pracy nauczyciela. Spośród wielu zaprezentowanych, najciekawsze wydały się nam:

  • Kahoot i Socrative - aplikacja do tworzenia quizów online,
  • twinery.org - aplikacja do pisania historii, opowiadań, kronik etc
  • learningapps.org - tworzenie interaktywnych ćwiczeń,

Zapoznałyśmy się też z techniką, celowością i późniejszymi sposobami użycia w klasie WIKI i  BLOGÓW

Praca w trakcie takiego kursu przebiega w międzynarodowej grupie nauczycieli, a wymienione spostrzeżenia i dobre praktyki z innych szkół niewątpliwie wniosą wiele pozytywnej energii i innowacyjnych rozwiązań do naszej pracy z uczniami.

Drugie szkolenie było nieco krótsze, bo tylko 6 dniowe i miało miejsce we Włoszech. Wybór padł na ten ośrodek szkoleniowy ze względu na bardzo atrakcyjny i pokrywający się z założeniami naszego projektu tytuł kursu: „Multimedia Learning Environment: How to use new technologies to strenghten  teaching and learning processes” czyli: „Środowisko multimedialne: jak wykorzystać nowe technologie w celu wzmocnienia procesu nauczania i uczenia się”.

Tutaj było trochę ciężko… Angielski był często bardzo melodyjnie włoski i trudny do zrozumienia, ale to pozwoliło sobie Pani od angielskiego przypomnieć, że nie każdy użytkownik tego języka na świecie mówi czystym British-English. Prawda wygląda tak, że większość nacji ma swój specyficzny akcent i to dopiero jest sztuka, żeby zrozumieć co oni mówią… i to jeszcze o skomplikowanych zagadnieniach technologicznych.

Co wyniosłyśmy z tego szkolenia?

  • wiele zalet wynikających z użycia w klasie prostego narzędzia Gogle Classroom. Jest to świetny portal do komunikowania się z klasą, zamieszczania ważnych i mniej ważnych informacji, zbierania wspólnych klasowych zdjęć, udostępniania uczniom materiałów z lekcji, dodatkowych ćwiczeń czy quizów.
  • uczyłyśmy się jak tworzyć gry edukacyjne i udostępniać je uczniom online,
  • poznałyśmy ciekawe aplikacje na telefon do nauki poszczególnych przedmiotów,
  • dowiedziałyśmy się jak pracować z oprogramowaniem do tablicy interaktywnej,
  • poznałyśmy aspekty robotyki  i postawiłyśmy pierwsze kroki na drodze programowania w programach Scratch and Scratch Junior,
  • miałyśmy okazję sprawdzić w praktyce działanie wielu urządzeń takich jak: karty 4D, okulary cardboard, stikboty, kontrolery ruchu, Micro:bity…
  • oraz wiele innych ciekawych informatycznych trików, które mamy nadzieję z czasem będą przynosiły widoczne efekty w naszej pracy z uczniami.

Oba kursy zakończyły się sukcesem!!!! Teraz tylko mamy nadzieję, że chociaż część z tych nowo poznanych technik uda nam się wprowadzić do naszych planów lekcji oraz zachęcić do ich używania  pozostałych nauczycieli.

Tego życzą sobie: Teresa Romanowska i Emilia Niewidok.